Winkelwagen

0


Disclaimer

iGros streeft er naar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt gelezen. iGros is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op de site.
iGros is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

iGros geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op deze site.
De afbeeldingen en tekst op deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van iGros verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, opslag in een geautomatiseerd systeem of anderszins.

Voor vragen, klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan je mailen naar: info@igros.nl